Nová akcia

24.03.2009 18:30

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.