O našich odborníkoch

Špecializovaný personál pobočiek Sveta zdravia

Zamestnanci Sveta zdravia sú prijímaní na základe svojho pozitívneho vzťahu k zdravému stravovaniu a zdravému životnému štýlu.

Ich úprimný záujem o túto oblasť z nich spolu s pravidelnými školeniami a osvojovaniu si nových trendov a poznatkov robia vysoko špecializovaný personál. Sú vždy pripravení poradiť, pomôcť, a to vždy individuálne na základe možností a preferencií zverených klientov.

V kolektíve Sveta zdravia v súčasnosti nájdete 178 špecialistov, ktorých primárnym cieľom je zbaviť vás hmotnosti, zdravotných komplikácií a to všetko v príjemnom prostredí pobočiek.

OBJEDNAŤ KONZULTÁCIU

Odborníci na čele Sveta zdravia:

RNDr. Petr Fořt, Csc.

Špecializácia : Hlavný garant programu Nutričnej typológie

Prax : 20 rokov v oblasti športovej fyziológie

Vyštudoval fyziológiu na UK v Prahe, prax získal postupne v klinickej biochémii, imunochémii a športovej fyziológii a dietológii – poslednému odboru sa venoval takmer 20 rokov. Je autorom desiatok vedeckých prác, zaoberajúcich sa fyziológiou, biochémiou a výživou vo vrcholovom športe.

Súbežne pôsobil ako externý lektor na niekoľkých vysokých školách, ako lektor postgraduálneho vzdelávania poradcov pre výživu a v súkromných kurzoch trénerov fitness a kulturistiky.

Všetok čas venuje ďalšiemu štúdiu, zúčastňuje sa kongresov výživy, konferencií a kurzov špeciálnych vyšetrovacích metód. Je autorom momentálne 21 knižných publikácií, korešpondentom niekoľkých časopisov. Desať rokov sa objavoval ako odborník na výživu v TV relácii Pod pokličkou. Pôsobil a stále je činný ako poradca profesionálnych i amatérskych športovcov vrátane reprezentačných kolektívov i jednotlivcov. Angažuje sa v popularizácii správnej výživy, v riešení obezity, detskej výživy a liečebnej výživy.

Teraz pôsobí ako nezávislý odborník, expert a konzultant pre výživu, spolupracuje s odbornými lekármi v oblasti preventívnej medicíny a pri riešení obezity. Autor Komplexnej nutričnej typológie a konzultant Sveta zdravia.

 

MUDr. René Vlasák

Špecializácia : prednosta kliniky Centra preventívnej starostlivosti

Program : autor programu Prevencia 2000

Patrí k externým pracovníkom a pomáha nám presadiť štandardy WHO na poli primárnej prevencie.

 

MUDr. Alica Miedzinská

Špecializácia : spracovanie biochemických vyšetrení krvi

Prax : od roku 1996

Absolventka 3. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej. Prednáša na 1. Lekárskej fakulte UK a vo Svete zdravia má na starosti spracovanie biochemických vyšetrení krvi. Zúčastňuje sa tiež vývoja nových preventívnych a záchytných zdravotných programov Sveta zdravia.

 

MUDr. Ondřej Nývt

Špecializácia : výživové poradenstvo a vývoj nových doplnkov stravy

Predtým pracoval v IKEM (Institut klinické a experimentální medicíny) na kardiochirurgii. Je členom odbornej lekárskej rady Sveta zdravia, spoluautorom Komplexnej nutričnej typológie. Teraz sa venuje vzdelávaniu špecialistov Sveta zdravia. Jeho úlohou je spájať poznatky modernej medicíny s výživovým poradenstvom. Taktiež sa podieľa na vývoji nových doplnkov stravy.