Zrýchlenie metabolizmu

Pri metabolizme máme zväčša na mysli rýchlosť akou naše telo spaľuje prijímané kalórie. Ak naše telo dokáže prijaté kalórie dostatočne spáliť, hovoríme o rýchlom metabolizme. Ak telo hospodári s prijatou energiou šporovlivo (čo môže, tak si odloží), hovoríme o pomalom metabolizme. Mužský metabolizmus je od prírody rýchlejší ako metabolizmus žien. S pribúdajúcim vekom sa metabolizmus spomaľuje, k výraznejšiemu spomaleniu dochádza už po 25. roku života. Metabolizmus sa spomaľuje aj v priebehu dňa. Ak si už nevieme odpustiť niektoré viac kalorické dobroty, tak si ich doprajme predpoludním. Cvičenie urýchľuje metabolizmus a to nie len počas vyvíjania aktivity počas cvičenia, ale aj počas nasledujúcich 48 hodín. Pre stimuláciu metabolizmu je nevyhnutné pravidelné jedenie 5-6 menších jedál počas dňa. Naopak, vynechávanie jedál metabolizmus spomaľuje. Konzumácia jedál bohatých na bielkoviny dokáže urýchliť metabolizmus až o 30 percent. Obmedzovanie energetického príjmu, čiže diéty metabolizmus spomaľujú. Na záver treba podotknúť, že metabolizmus taktiež spomaľujú aj stres a chronická únava.