Obezita a nadváha

Obezita a nadváha sú stavy, kedy sa v ľudskom tele ukladá nadmerné množstvo tuku. Aj tu platia fyzikálne zákony, čiže ak je množstvo prijatej energie vyššie ako energie vydanej fyzickou aktivitou dochádza k ukladaniu tuku. Energia prijatá navyše sa ukladá do tukových zásob. Na vzniku obezity ako aj nadváhy sa podieľajú ako aj genetické faktory (dedičnosť), tak aj faktory vonkajšieho prostredia (napr. sedavé zamestnanie, konzumácia energetických bohatých potravín, cenová dostupnosť potravín s vysokým obsahom tuku, prejedanie sa, nízka fyzická aktivita).

Obezita – nadváha sa stala jedným z najväčších zdravotných problémov tohto storočia. Čísla hovoria za všetko, až 70 percent úmrtí v Európe je spôsobených nadváhou. Obézni ľudia vystavujú svoje srdce obrovskému stresu, lebo musí čerpať krv cez tukové vrstvy. Ďalej je obezita príčinou mnohých ochorení pohybového systému a často vedie aj k poruchám v oblasti psychosociálnej.

 

Podľa celosvetovej štatistiky trápi nadváha a obezita viac ako polovicu ľudí na celom svete, pričom viac ako 40 percent z nich sa pokúša znižovať svoju hmotnosť.

S obezitou sa spájajú závažne zdravotné riziká ako je cukrovka, problémy s dýchaním, ochorenia kĺbov, srdcovo – cievne ochorenia, vysoký krvný tlak a taktiež aj nádorové ochorenia. Obézni ľudia majú často aj sociálne a psychické problémy, vyskytujú sa u nich depresie a zakomplexovanosť.

Z lekárskeho hľadiska dlhodobé zníženie telesnej hmotnosti minimálne o 5 percent znižuje riziko rozvoja srdcovo- cievnych ochorení, nádorových ochorení, riziko vzniku vysokého krvného tlaku ako aj riziko predčasného úmrtia.